100 Τεχνικοί πεδίου Τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα

Hrstrategy Human Resources

Ελλάδα

Full time Job

Jul 1

Πελάτης μας πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος, ζητά να προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου Τεχνικούς πεδίου Τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα

Περιγραφή εργασίας

Τεχνικές εργασίες άρσης βλαβών και κατασκευής: νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, μεταφορών, τοπικών βρόχων, και μεικτονομήσεων συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων με κατάλληλα όργανα και χρήση Laptop.

Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Δικτυακού εξοπλισμού (routers, switches,)

Τεχνικές εργασίες άρσης καλωδιακών βλαβών

Χρήση και ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ σε σχετική με το αντικείμενο της θέσης ειδικότητα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και άλλες συναφείς ειδικότητες)

Εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερές τεχνικό αντικείμενο (πχ. Ηλεκτρολόγοι εσωτερικών εγκαταστάσεων, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί κα.)

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)

Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Εστίαση στο αποτέλεσμα

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Προσαρμοστικότητα

Ομαδικό πνεύμα

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Επιπλέον προσόντα (επιθυμητά)

Γνώσεις σε μετρήσεις χαλκού

Γνώσεις τεχνολογίας xDSL

Γνώσεις παραμετροποίσησης Δικτυακού εξοπλισμού

Πιστοποιήσεις Cisco (CCNA)

Αμοιβές και παροχές

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ανταγωνιστικές αμοιβές και κίνητρα απόδοσης.

Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης.

Διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση.


Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τον τίτλο της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr.


Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Hrstrategy Human Resources

Hrstrategy Human Resources, Εταιρία συμβούλων απασχόλησης και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επ...

{{notification.msg}}