Οικονομικός Διευθυντής στη Θεσσαλονίκη

Hrstrategy Human Resources

Θεσσαλονίκη

Full time Job

Jul 1

Πελάτης μας βιομηχανική εταιρία με εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τα καθήκοντα της θέσης

Η διοίκηση της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας.

Η πλήρης εποπτεία του λογιστηρίου.

Η διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων με στόχο την βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας.

Η δημιουργία παρουσιάσεων αποτελεσμάτων και προβλέψεων.

Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων.

Η συνεργασία με τα στελέχη των τραπεζών και η συμμετοχή στη σύναψη συμβάσεων με τράπεζες.

Η συνεργασία με τα στελέχη επικεφαλής της παραγωγικής και εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.

Το reporting και η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ο έλεγχος και η υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

Τα προσόντα τον υποψηφίων

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη εταιρία ή 10ετής σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση σε διάφορους κομβικούς ρόλους.

Πτυχίο ΑΕΙ ή Α-ΤΕΙ.

Επιθυμητή άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.

Άριστη γνώση της Αγγλικής.

Πολύ καλή γνώση της οικονομικής διοίκησης εξαγωγικής βιομηχανίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Apply for this position Back to job

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Hrstrategy Human Resources

Hrstrategy Human Resources, Εταιρία συμβούλων απασχόλησης και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επ...

{{notification.msg}}