ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ - BUSINESS SOLUTION ANALYST

AMPLUS S.A.

Pireas, Attica, Greece

Full time Job

Feb 3

This job is no longer accepting applications.

Περιγραφή Ρόλου

Η θέση Επιχειρησιακού Αναλυτή στη Δ/νση Διαχειρίσεως Έργων του Τομέα Πληροφορικής αναλαμβάνει τις εργασίες Επιχειρησιακής Ανάλυσης για έργα Πληροφορικής μέσης και μεγάλης πολυπλοκότητας - κρισιμότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανογραφικών λύσεων και αυτοματοποίησης διαδικασιών. 

Αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνος για τη μετάφραση των επιχειρησιακών αναγκών ή προβλημάτων σε Λειτουργικές Προδιαγραφές για την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με τον ITRM της μονάδας που θέτει το αίτημα/ανάγκη.
 • Αναλύει τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις (Business Requirement Analysis)
 • Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Senior Business Solution Analyst ή/και Project Manager στην οργάνωση παρουσιάσεως των επιχειρησιακών προδιαγραφών κατά τη σύνταξη κειμένων RFP καθώς και  στη μελέτη και αξιολόγηση προσφορών.
 • Συμμετέχει στην ομάδα έργου και μεριμνά για την αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας των αναλυτών με τους χρήστες και τα στελέχη των τεχνικών Μονάδων.
 • Καταρτίζει σενάρια ελέγχων αποδοχής (User Acceptance Planning).
 • Μεριμνά για τη διεκπεραίωση του ολοκληρωμένου ελέγχου αποδοχής (User Acceptance Testing) κάθε εφαρμογής, πριν από την εγκατάστασή της σε περιβάλλον Παραγωγής.
 • Συνδράμει στην αποσφαλμάτωση των νέων εφαρμογών σε συνεργασία με τη Δ/νση Εφαρμογών Πληροφορικής ή εξωτερικούς Προμηθευτές Λογισμικού.
 • Καθορίζει τα κρίσιμα σενάρια τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται μετά από μεταβολές σε λογισμικό Παραγωγής (regression testing).
 • Συνεργάζεται με τους λειτουργούς των υποστηρικτικών μονάδων για τη προσαρμογή των διαδικασιών αναλόγως της υπό ανάπτυξη εφαρμογής.
 • Συγγράφει και εκδίδει Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια καθώς και Εγχειρίδια Λειτουργιών.
 • Υποστηρίζει σε 2ο επίπεδο την εφαρμογή μετά την κυκλοφορία της στους Χρήστες σε συνεργασία με το Help Desk της Δ/νσεως.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο επιπέδου Bachelor στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικού κλάδου.
 • Απαραίτητη η ακαδημαϊκή γνώση επενδυτικών προϊόντων (ομόλογα, παράγωγα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.)
 • Επιθυμητή η προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία σε τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Proficiency – C2
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου Πληροφορικής ή Οικονομικών αποτελεί πρόσθετο προσόν
 • Τίτλος Επαγγελματικής Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικών αποτελεί πρόσθετο προσόν


You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

AMPLUS S.A.

Always Added Value

{{notification.msg}}